Mats Jägstam är ny rektor för högskolan – det här vill han

Mats Jägstam tyckte först inte att han skulle passa som rektor för Högskolan Väst. Sen erbjöds han jobbet, frågade sin 13-åriga dotter om lov och tackade ja. Nu tänker nya chefen jobba för att högskolan ska växa kraftigt – och kanske bli universitet någon gång i framtiden.