Ministern dök upp på OKQ8 – så vill han knäcka gängen

Man måste jobba brett för att knäcka den organiserade brottsligheten. Det var justitieministerns budskap när han besökte Kronogården. Han menar också att regeringens arbete nu börjar ge effekt samtidigt som han manar till tålamod.
– Vi måste vara inställda på att det kommer att ta tid att vända utvecklingen uthålligt, säger Gunnar Strömmer (M).