Myrströms Sten & Entreprenad AB redovisar marginal som slår branschsnittet

Myrströms Sten & Entreprenads räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företaget hade drygt 6,5 miljoner kronor i rörelseintäkter, en ökning på 17 procent från föregående år. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, cirka 550 000 kronor mot ungefär 600 000 kronor.