Narkotikan i Trollhättans avloppsvatten ska mätas

Nu ska narkotikabruket i Trollhättan mätas. Genom att ta prover på avloppsvattnet i reningsverket skapas en bild av hur mycket droger Trollhätteborna konsumerar.