Nu är fällningen av alléträden i gång på Kungsgatan

Inga trädkramare fanns på plats när nedtagningen av gågatans lindallé drog i gång på måndagsförmiddagen, och bara ett mindre antal intresserade Trollhättebor. De första fällda träden visade sig ha rötskador.