Nu byggs studentbostäder i gamla läroverket

I februari räknar Eidar med byggstart för 35 nya studentlägenheter i A-huset vid Drottningtorget i Trollhättan. Det är fortsatt osäkert om och när 144 studentlägenheter kan byggas på Innovatumområdet.