Ny skola kan bli verklighet i Trollhättan – 500 platser saknas

500 nya elevplatser kommer att behövas i Trollhättan, och framför allt krävs det att antalet skolplatser utökas i Björndalen och på Skogshöjden. Nu ska utbildningsförvaltningen undersöka om det betyder att en ny skola ska byggas – eller om befintliga skolor i området ska byggas ut.