Öbako, Öbacka Rörkonstruktioner i Härnösand AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Öbako, Öbacka Rörkonstruktioner i Härnösands räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Företagets rörelseintäkter är ungefär 10 miljoner kronor, en nedgång på 5 procent från föregående år. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, cirka 1 000 000 kronor mot knappt 1,1 miljoner kronor.