Omsättningen tar fart för Nolato Cerbo AB – steg med 21 procent

Årsredovisningen är nu offentlig. Verksamheten står bokförd på cirka 22,5 miljoner kronor i rörelseintäkter, en förbättring på 21 procent från 2020. Rörelseresultatet ökar också med 28,4 procent, och slutar på ungefär 500 000 kronor (2,2%).