Osålda bostadsrätter reas ut på Innovatumområdet

Först erbjöds spekulanterna två års avgiftsfritt boende. Nu sänks priset på några av bostadsrätterna på södra Innovatumområdet.
– Försäljningen har gått trögare än vi räknade med i våras, säger Krister Howding, affärsutvecklare i Fortinova Fastigheter.