Nu får kommunerna nya statsbidrag för att anställa fler lärare på lågstadiet och mer personal på fritidshemmen.
Nu får kommunerna nya statsbidrag för att anställa fler lärare på lågstadiet och mer personal på fritidshemmen.

Över 30 miljoner till skolan i Trollhättan

Totalt får kommunerna i Västra Götalandsregionen drygt 421 miljoner kronor till lågstadiet och fritids. Syftet är att eleverna ska få mer tid med sina lärare.

ANNONS

I TTELA:s område får Trollhättan avsevärt störst statsbidrag; 30,3 miljoner kronor för läsåret 2016/2017. Förra hösten införde regeringen lågstadiesatsningen. Genom extra statsbidrag från Skolverket ska lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 få mer tid med varje elev, är ambitionen från regeringen.

I år är även fritids med, och pengarna för både lågstadiet och fritids är öronmärkta för personal. Både för att behålla den personal som redan finns och för att man ska kunna nyanställa.

– Vi har länge sett att fritidshemmen har ett stort behov av mer personal och vi är väldigt glada över att det nu kan bli verklighet, säger Johanna Freed, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

ANNONS

Vänersborgs kommun får 9,1 miljoner, Lilla Edet 6,9 miljoner och Mellerud 4,4 miljoner kronor.

Drygt 300 friskolor i landet har fått bidraget, däribland exempelvis Nya skolan i Trollhättan som får knappt 1,5 miljoner kronor.

ANNONS