Positiv effekt på niornas betyg efter Kronans stängning

När Kronans mellan- och högstadium lades ner och eleverna skulle flyttas över till andra skolor var många oroade över att betygen för de befintliga eleverna på mottagarskolorna skulle sjunka. Nu visar årets sammanställning av betygen att den oro många kände var obefogad.