”Rån och bilbränder dålig affär för kommun som vill växa”

Odenhusets ägare lägger varje år miljontals kronor på vakter och på att åtgärda skadegörelse. Lundqvist byggförvaltning har hyresgäster som känner sig otrygga när de rör sig i centrum. Båda fastighetsägarna är positiva till företagssamverkan mot brottsligheten.
– Vi har goda erfarenheter från Uddevalla och Skövde, säger Patric Westdahl.