Så kan högskolecampus se ut om tio år

Nya högskolelokaler för forskning och undervisning, men också studentbostäder, en ny park, ett parkeringshus och bättre stråk för fotgängare och cyklister – där har ni innehållet i det nya planprogrammet för campusområdet.