Så minns Trollhätteborna 22 oktober 2015

Tolv röster om skolattacken på Kronan i Trollhättan.