Slöt upp runt hotade moskén

Det var stor uppslutning vid fredagsbönen på Kronogården, efter att föreningen tagit emot ett hotbrev. Utanför lokalen slöt det även upp utomstående som ville visa sitt deltagande med de oroade medlemmarna.