Slussbygge i befintlig led drabbar företag och redare

Att bygga en ny slussled i Trollhättan i nuvarande sträckning drabbar sjöfart och näringsliv runt Vänern hårt. Enligt Trafikverket skulle det då bli ”svårt att uppnå syftet med nya slussar”.