Stora förändringar inom räddningstjänsten – flera kommuner vill gå samman

Räddningsförbundet Mitt Bohuslän ser ut att bli ett minne blott. En sammanslagning med Norra Älvsborgs räddningsförbund i Trollhättan är under slutdiskussion, och troligen kommer även fler mindre kommuner att gå med i samarbetet som ska säkra en stabil räddningstjänst i väst framöver.