Trollhättan satsar på biologisk mångfald

Nu ska Trollhättans stad och de kommunala bolagen bädda för en artrik flora och fauna, en satsning som ska spridas till invånare och andra aktörer.