Trollhättans stad ska erbjuda vårdelever fast anställning

Äldreomsorgen står inför en större utbyggnad, för att kunna ge vård och omsorg åt fyrtiotalisterna. Samtidigt är det redan svårt att få fatt på personal. Nu ska Trollhättans stad erbjuda vårdelever fast anställning, efter initiativ från Vänsterpartiet.