Trollhättegator öppnas – ska ge smidigare trafik i centrum

Trafikutredningen för Trollhättans centrum innehåller flera förslag om ökad framkomlighet för såväl bilar som cyklar. Kungsgatan öppnas för trafik från Kungsporten och de norra kvarteren får ett lyft. Enkelriktningen tas bort från Storgatan.