Tydliga rutiner för bra service

Enligt Västtrafik är deras kunder nöjda med färdtjänsten. Med strikta regelverk och kvalitetskontroller kan enligt Gunilla Wicktor Västrafik leverera en pålitlig service.