Nytt. Arméchefen Karl Engelbrektsson, här på hembesök i Hunnebostrand, låter nöjd, med att om några år kunna ställa upp två brigader soldater, om det blir kris om omvärlden.
Nytt. Arméchefen Karl Engelbrektsson, här på hembesök i Hunnebostrand, låter nöjd, med att om några år kunna ställa upp två brigader soldater, om det blir kris om omvärlden.

Arméchefen om allmänna värnplikten

Chefen för armén, Karl Engelbrektson, ser ljusare på framtiden för svenskt försvar än på länge. Kvinnor i organisationen ger försvaret en bättre spegling av samhället i dag.

ANNONS
|

Försöket att skapa ett försvar baserat på yrkesmilitärer i samband med att allmänna värnplikten lades ner blev behöver utvecklas, menar Engelbrektson.

– Vi har inte haft så svårt att fylla platserna för de fast anställda, men att hitta personer till de tidvisa anställningarna i systemet har inte varit så lätt, säger Engelbrektson, som redan innan han tillträdde som svensk arméchef drog en lans för återinförande av allmän värnplikt

Luckorna i försvarsorganisationen ska nu täckas med att 13 000 ungdomar kallas in till mönstring av årskullarna 1999 och 2000.

– Av dem väljs 4 000 ut för en 11 månader lång grundutbildning 2018 och lika många 2019. Senare kan det nog bli tal om ökade volymer. Lagom till år 2020 kan vi ha två brigader om cirka 5 000 soldater i varje. Det är något motståndarna måste räkna med, säger arméchefen.

ANNONS

Omkring 100 000 ungdomar kommer att få information om värnplikten hem i brevlådan. Hur väljer ni dem som ska testas?

– Vi kan ju se vilka som är motiverade genom att redan vara med i försvarssammanhang och uttala sin frivillighet. Mer exakt hur urvalsprocessen ska se ut måste vi diskutera lite mer, innan jag säger något om det. Sedan är det ju en grannlaga uppgift att välja flickor eller kvinnor så att könsfördelningen blir bra i försvaret. Alla tecken visar på att en organisation fungerar bättre där båda könen är någorlunda jämställt representerade.

Under åren 2010 -14 var Engelbrektson placerad vid EU:s och Natos militärkommitté i Bryssel som ÖB:s representant. När Ryssland gick in i Ukraina och annekterade Krim 2014, satt han i Natos högkvarter.

Räcker pengarna i det senaste försvarsbeslutet till dina uppgifter och ditt mål, att ge oss ett slagkraftigt försvar?

– Försvarsbeslutet gav försvaret 10,2 miljarder i utökning, jämfört med tidigare. Ska vi klara försvarsbeslutet behövs 6,5 miljarder till. Men vi diskuterar i alla fall när och hur stor försvarsökningen ska bli och inte tvärtom. Det är nytt att vi talar om utökning. Arméns uppdrag är bland annat två brigader och en stridsgrupp på Gotland, senast 2018.

ANNONS

Hur ser framtidens försvarsförstärkning ut egentligen om vi bortser från tekniska robotvapen och datorkraft? Det handlar väl inte längre om en ny Mauser, en AK4:a per soldat och ett par handgranater?

– För arméns del gäller det att förbereda sig för flera tänkbara scenarier med fientliga aktioner mot Sverige. Vi ska ha tillgång till bra förband och personal inom artilleri, ingenjörskonst, fältarbete, ledningssystem, underrättelse och logistik, förutom de mekaniserade bataljonerna. Sådant bygger vi upp efter hand. Vi måste kunna slåss mot en tekniskt utrustad fiende. Vi ska ha sensorer som upptäcker fienden och ha vapen som slår igenom deras förband.

För de nya pengarna rustar armén upp fram till 2020 med bland annat granatkastare, brobandvagnar, luftvärn med mera.

Men finns det regementen eller byggnader kvar efter den stora nedläggningen sedan 2010, som han hysa tusentals rekryter när lumpen återinförs?

– Ja, de första omgångarna av värnplikt klarar vi nog. Senare kan det bli frågan om investeringar. Officerstillgången är min största utmaning.

I17 i Uddevalla?

– Nej, det är nog för förändrat för att använda som logement igen. Inte heller övningsområdet på Bulid lär nog fungera längre. Det skulle vara Sågebacken i Uddevalla kanske. Vi har ju ingen infrastruktur kvar där, men fältet är viktigt, säger Karl Engelbrektsson.

ANNONS

Vi hade en ÖB som berättade hur länge Sverige skulle stå emot ett anfall från en fiende. Kan man säga något om hur det läget är i dag, eller väntas bli?

– Nej, det är en försvarshemlighet. Men vi håller på att bygga upp oss och göra detta bra.

ANNONS