Besöksförbudet gäller tills vidare och omfattar alla besökare på vård- och omsorgsboenden i Uddevalla.
Besöksförbudet gäller tills vidare och omfattar alla besökare på vård- och omsorgsboenden i Uddevalla.

Besöksförbud på äldreboenden på grund av corona

Uddevalla kommun gick vid lunchtid på onsdagen ut med att man inför besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden, som en försiktighetsåtgärd med anledning av coronaviruset.

ANNONS
|

– Vi måste vara extra försiktiga eftersom vi hanterar och vårdar riskgrupper, säger Roger Granat, socialchef i Uddevalla kommun.

Enligt socialchefen har man också förstärkt och betonat sina redan befintliga hygienrutiner, och följer utvecklingen noga.

– Vi informerar och pratar med personalen kontinuerligt. Det finns en oro även hos dem, men den har inte varit så påtaglig ännu. Men oron kan öka om vi skulle få bekräftade fall i Uddevalla.

Gäller alla besökare

Besöksförbudet gäller tills vidare och omfattar alla besökare på vård- och omsorgsboenden, men inte LSS-boenden eller trygghetsboenden.

Man har även beslutat om att all personal inom socialtjänsten i nuläget ska avstå från att åka till eller delta i mässor, konferenser och utbildningar, om så inte kan ske digitalt.

ANNONS

Även flera andra kommuner har vidtagit liknande åtgärder under onsdagen. Enligt SVT i Blekinge avråder kommunerna Karlshamn och Ronneby från samtliga anhörigbesök på äldreboenden, för att skydda riskgruppen från möjlig coronaspridning.

Enligt Folkhälsomyndigheten och global statistik över antalet smittade och döda är det just äldre personer, och kroniskt sjuka, som löper störst risk att få svåra symptom av coronaviruset.

LÄS MER:Besöksförbud på flera äldreboenden

ANNONS