Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vill ompröva. Bo Carlsson (C) tänker överklaga kommunfullmäktiges beslut.

Överklagar beslutet om ansvarsfrihet

I förra veckan valde Vänersborgs kommunfullmäktige att inte bevilja ansvarsfrihet för Bo Carlsson (C), ordförande i Närf. Nu förbereder han en överklagan av beslutet. – Jag anser att jag har väldigt starka skäl, säger han.

När fullmäktige tog upp frågan fanns två förslag att ta ställning till. Efter omröstning beslutade man i enlighet med Gunnar Lidells (M) yrkande att inte ge ordföranden Bo Carlsson (C) från Vänersborg ansvarfrihet. Samtidigt klarade sig vice ordförande Monica Hansson (S) från Trollhättan undan med en anmärkning.

Som skäl anges förbundets dåliga ekonomi under 2015 och en bristande ledning under samma år.

– Det stämmer att det var ekonomiska problem, men det kom inte till vår kännedom förrän på hösten. Det var dåvarande förbundschefen som skulle rapportera till den politiska ledningen om något var galet, säger Bo Carlsson.

Den tidigare förbundschefen lämnade sitt uppdrag under uppmärksammade former, där även ett bristande förtroende från personalen låg bakom.

Bo Carlsson menar att de tog till många medel för att lösa situationen efter att de ekonomiska bekymren blev klarlagda. Man införde bland annat investerings- och anställningsstopp, och började utreda vilka tjänster man kunde sluta att köpa från Trollhättan och Vänersborg. I dagsläget säger han att de ligger på plus.

– Jag har sagt till våra fyra ägarkommuner att vi kommer ha ett tufft år framför oss även i år. Men vi verkar vara i balans redan nu. Jag tycker att vi har vidtagit de åtgärder som man kan kräva av oss, säger han och fortsätter;

– De väljer att bara hålla ordföranden ansvarig för situationen, samtidigt som vi har en hel direktion. Varför har vi det om de inte har något ansvar?

Han påpekar att det finns kriterier för att inte få ansvarsfrihet, att en uppenbart och uppsåtligen ska ha gjort något för att skada verksamheten eller berika sig själv.

– Det finns inget sådant i det här fallet, och jag anser att jag har väldigt starka skäl att överklaga beslutet.

Överklagan ska vara inlämnad till förvaltningsrätten senast tre veckor efter att protokollet justerades i tisdags.

I de tre andra ägarkommunerna har både Trollhättan och Mellerud tvärtemot Vänersborg beviljat ansvarsfrihet, medan Färgelanda ännu inte har beslutat i frågan. Bo Carlsson menar att det är anmärkningsvärt med så avvikande bedömningar.

– Det är ett mycket märkligt agerande, man borde kunna ha en gemensam linje mellan fyra ägarkommuner.

Han jämför situationen med det som pågår i Kunskapsförbundet Väst, och tror att det ligger något annat bakom än de skäl som har angetts.

– Jag vet inte vad, men jag tror att man vill uppnå något på det politiska planet.