Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nya bostäder. Enligt förlaget till planprogram för Onsjö är det möjligt att bygga nästan 800 nya bostäder i området. Samtidigt ska man jobba för att bevara naturen.

800 nya bostäder planeras på Onsjö

Upp mot nya 800 bostäder kan komma att byggas på Onsjö i Vänersborg. I förslaget till planprogram talas det om både villor, bostadsätter och hyreslägenheter. Samtidigt ska naturen i området bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Nästa vecka ska kommunstyrelsen besluta om planprogrammet för Onsjö ska ut på samråd. Förslaget till program är första steget i planarbetet och avsikten är att utreda hur marken ska användas och vilken typ och hur många bostäder som kan byggas.

Området sträcker sig från nuvarande bebyggelsen på Onsjö i norr till golfbanan i söder, från Johannesbergsvägen i väst till Karls grav i öst.

Den allra största delen är skog och marken används som strövområde. "Varje form av exploatering är ett intrång i grönområdet" står det att läsa i förslaget. Området beskrivs som speciellt tack vare dess sumpskog, närhet till vatten, fornlämningar, lövskog med höga naturvärden och bergsknallar. Dessutom måste man ta hänsyn till flygbuller och närheten till kraftledningen som går igenom planområdet.

Allt detta påverkar hur man kan utforma bebyggelsen.

– Vi har tänkt på norra delen av Onsjö, där det är mycket skog mellan husen. Men vi tänker oss en mycket tätare bebyggelse än i södra delen, säger planarkitekt Raquel Dias Sandblad.

En småskalig men tät bebyggelse ska göra att mer natur blir kvar. Längst söderut i området ska skogen bevaras helt.

Kanalen Karls grav stäcker sig längs hela Onsjö och strandskyddet gäller hundra meter från vattnet.

– Karls grav kändes viktig att bevara som en allmän yta, säger planarkitekt Matti Örjefelt.

Tanken är att ha kvar och utveckla gångvägarna vid kanalen.

Enligt en uppskattning kan området rymma 135 villor, 325 parhus/radhus och 305 bostäder i flerbostadshus. Sammanlagt blir det bostäder för 2 000 personer uppdelat i tre etapper. I planprogrammet nämns både villor, bostadsätter och hyresrätter. Exakt hur byggnaderna ska se blir en fråga för det framtida detaljplanearbetet.

Även inom nuvarande bebyggelse på norra Onsjö pekas flera platser ut som möjliga att bygga på.

Om fler flyttar till området behövs också bättre service i from av större skola och kanske mer handel.

De boende vid Onsjö har fått ge sina synpunkter, bland annat genom ett möte på plats.

– Vi har haft mycket kontakt med invånarna, det är en förutsättning för att det ska bli bra, säger Raquel Dias Sandblad.

– Det känns viktigt att ha en dialog tidigt, säger Matti Örjefelt.

Och när planen kommer ut på samråd får alla chans att säga vad man tycker.