Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Charlotta ska ge bergen nytt liv

Halle- och Hunneberg är en unik naturupplevelse och nu undersöks möjligheterna att utveckla den. Grunden är ett nytt kart- och ledsystem.

Varje år kommer hundratusentals besökare till Halle- och Hunneberg och bergen ses som en stor resurs i besöksnäringen. Men det finns möjligheter till förbättringar.

Trollhättan, Vänersborg och Grästorp har startat ett projekt som löper under tre år och som ska generera förslag till utveckling. Projektledare är Helena Grimm och destinationsutvecklare är Charlotta Bang.

– Det handlar om att förbättra det som finns i dag, säger Charlotta Bang.

Grunden i bergens besöksaktiviteter är vandringslederna och där finns en hel del att uppdatera. Den ledkarta som finns är gammal och skicket på vissa leder är dåligt.

– Det är lätt att gå vilse på bergen, jag har varit nära flera gånger. Vi behöver en ny karta, ny skyltning och bättre information så att man hittar godbitarna.

 

I dag finns 16 leder utmärkta och kanske lika många till som inte är inritade på besökskartan. Lederna behöver ses över när det gäller placering, omfattning och vem som ska sköta dem. Tanken är att ta fram en karta med inspirerande bilder och förslag på intressanta platser att besöka.

– Och vi funderar på att göra två nya ringleder.

Ringlederna skulle i så fall till stor del följa bergens kanter och även erbjuda möjlighet till någon form av övernattning.

Att skyltarna i dag bara är skrivna på svenska är ett problem när en stor del av besökarna är älgsuktande tyskar.

I dag är det till Kungajaktmuseet man går för att få information inför ett besök men Charlotta Bang skulle gärna se någon form av informationscenter som är tillgängligt dygnet runt.

En vanlig missuppfattning är att det bara är bergens rasbranter och Öjemossarna på centrala Hunneberg som är naturreservat. Men faktum är att det överlägset största reservatet är Halle- och Hunnebergs platåer. Enligt länsstyrelsens hemsida är det 5 500 hektar stort. Till det kommer även Grinnsjö domänreservat.

– I dag är det förvirrat vad som gäller för camping eftersom det är naturreservat på bergen och det är inte alla som vet det. I projektet ligger att reda ut detta så att det blir mer tydligt och enkelt att ta till sig rätt information.

 

För att kunna inventera bergen har Charlotta Bang helt enkelt snört på sig vandringskängorna eller satt sig på cykeln och gett sig ut. Hon och Helena Grimm har också talat med de föreningar som har aktiviteter på bergen, markägarna Sveaskog och besökare.

– När jag rör mig på bergen pratar jag med människor jag möter. Det är viktigt för mig att veta vad folk tycker.

Men utvecklingsarbetet är inte helt okontroversiellt, en stor del av tjusningen med Halle- och Hunneberg är den enslighet de kan erbjuda.

– Det här är folkets berg. Nu är många rädda att det ska komma busslaster med turister hit, men så blir det inte. Jag är medveten om risken men tanken är att om man portionerar ut folk på fler platser blir det inte trångt. Det ska inte bli någon nöjespark.

I slutet av det här året presenteras en rapport som ska ligga till grund för den gemensamma målbild kommunerna ska enas kring.

Vilka är dina favoritplatser på bergen?

– Det är några av klevarna och några av grottorna. Och så är hela Tunhem storlaget, säger Charlotta Bang.