Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

1/4

Här planeras ett nytt bostadsområde

Ett helt nytt område med bostäder, handel och förskola planeras i Vänersborg. Men det återstår mycket arbete innan idéerna kan omsättas i verklighet.

Området västra Nabbensberg ligger precis söder om Quality hotell och avgränsas av Edsvägen, Nabbensbergsvägen och Korsebergsvägen. I dag kan marken beskrivas som en äng. Vänersborgs kommun äger området och det är bygg- och fastighetsutvecklingsbolaget Serneke som vill utveckla och bygga på platsen.

– Vi har andra bostadsprojekt i närheten och vi tycker att det är ett bra läge med bra kommunikationer. Det är ett stort område som är omgivet av bostäder på tre sidor, det känns som en bra yta att bygga vidare på. Just nu har vi en marknad som är något avvaktande och vi ser inte att det här ska göras i en etapp, det är ett långsiktigt åtagande. Vi ser gärna att det blir olika upplåtelseformer, både bostadsrätter och hyresrätter, säger Jon Blomberg på Serneke projektutveckling.

Tidigt stadium

Som planen ser ut nu handlar det om upp till 250 lägenheter. Än är arbetet på ett tidigt stadium och den slutgiltiga utformningen är långt ifrån klar. Projektet handlar inte bara om bostäder, tillsammans med Vänersborgs kommun undersöks även om det är möjligt med annan typ av bebyggelse. På den senaste skissen finns butiker, ett idrottsområde och en förskola inritat.

– Ett handelsområde skulle dels skapa en barriär mot Edsvägen och även skapa en entré mot staden söderifrån. Vi funderar även på att bygga en förskola. Man måste ta ett helhetsgrepp när man tittar på ett så här stort område. Hur gör man det attraktivt och levande alla dygnets timmar, säger Jon Blomberg.

Utseende och höjd på husen är inte spikat än.

– Man får anpassa utförande och höjd efter den kringliggande bebyggelsen.

Någon tidpunkt för byggstart kan Jon Blomberg inte ange i nuläget.

– Kanske har vi i slutet av 2020 gjort alla utredningar och fått detaljplanen godkänd. Och då kan vi börja tänka på försäljning och byggstart.

Ska teckna avtal

För en tid sedan meddelade byggnadsnämnden ett positivt planbesked och det beslutades att ett förslag till detaljplan ska tas fram.

Kommunens bygglovshandläggare, Emma Bönnestig, ser fram emot arbetet.

– Vi ska upprätta ett avtal med den sökande. Om allt löper på tror vi att det tar ungefär ett och ett halvt år innan detaljplanen har vunnit laga kraft. Men det är inte huggit i sten. Eftersom marken inte är bebyggd tidigare måste vi börja från noll, säger hon.

Innan byggnation kan påbörjas måste marken undersökas och eventuellt saneras, det finns en risk att jorden innehåller föroreningar.

– Men hur det blir får vi se, vi kan inte spekulera, säger Emma Bönnestig.

Området användes som lertäkt till den gamla tegelfabriken som låg i närheten. Under 1960- och 70-talet fylldes täkten igen med överskottsmassor och byggnadsavfall. Ferrokalk har påträffats i området.

För tio år sedan sålde Vänersborgs kommun granntomten för bostadsbygge. Men när man satte grävskoporna i marken visade det sig att den var förorenad. Innan husen kunde resas blev kommunen tvungen att stå för saneringen. Och det kostade över sex miljoner.

– Där vill vi inte hamna igen, säger Emma Bönnestig.

– Vi är medvetna om att det har påträffats vissa föroreningar vid tidigare underökningar, och tillsammans med kommunen kommer vi att fortsätta att utreda förutsättningarna, säger Jon Blomberg.

Mer trafik

Det stora antalet nya bostäder ger förstås mer trafik i området. För att se hur det ska lösas på bästa sätt ska en trafikutredning genomföras.

– Det kan vara lite knöligt att komma in och ut i korsningen vid Quality och det måste ses över, säger Emma Bönnestig.

Hur lösningen ser ut är för tidigt att säga men hon nämner att en rondell kan vara ett alternativ.

I planerna finns också en förbindelse för de som vill ta sig till fots mellan bostadsområdet och Nygårdsängens naturreservat. Hur den förbindelsen, som alltså ska korsa Edsvägen, ska se ut är inte klart i dag, men Emma Bönnestig tror att någon form av övergångsställe är det mest troliga.