Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

BRA MEN INTE EVIG. Järnvägsbron över Trafikkanalen i Vänersborg har snart gjort tjänst i 100 år, den togs i bruk hösten 1916. ”Den är gammal, men vi har aldrig några problem med den bron”, säger Per Lagerström på Sjöfartsverket i Trollhättan.

Järnvägsbron åter i fokus

Om knappt en månad ökar järnvägstrafiken till Vänersborg kraftigt. Nu aktualiseras frågan om vad som ska hända med den snart 100 år gamla järnvägsbron över Trafik­kanalen. I dag möts Trafik­verket och Sjöfarts­verket för inledande diskussioner. En ny bro kostar närmare 600 miljoner kronor.

– Vi ska prata om hur bron ser ut, vilken bedömd livslängd den har och i vilket läge vi ska starta projekteringen för att byta ut den, säger Bengt Rydhed, ställ­företrädande regionchef på Trafikverket region Väst.

För sex år sedan trätte Sjöfartsverket och dåvarande Banverket om vem som egentligen ägde bron och därmed satt med Svarte Petter. I dag är man överens på den punkten.

– Det är vår bro, säger Per Lagerström, affärsområdeschef på Sjöfartsverket i Trollhättan.

– Vi ska också diskutera om vi ska skifta ägare, säger Bengt Rydhed. Det är mer naturligt att Trafikverket äger bron. Men båda är intresserade av att bron fungerar och ingen vill frångå sitt ansvar.

Den nuvarande järnvägsbron byggdes samtidigt som Trafikkanalen och invigdes 1916.

– Den är så gammal så att den behöver bytas, frågan är bara när. Det är som med en gammal bil, med bra underhåll och om man förstärker delar så förlängs livslängden. Men en dag är det inte ekonomiskt försvarbart längre.

Sjöfartsverket sköter underhållet.

– Vi har kontinuerliga brorundor och besöker alla broar varje vecka. Det är inte mer problem med bron i Vänersborg än med andra broar. Men bron är gammal och efter 100 år borde den bytas. Men med kontinuerligt underhåll är det ingen fara med bron i dag.

I mars 2010 hade Banverket kommit så långt att man gjort ett förslag till en förstudie av en ny bro och ny utformning av bangården i Vänersborg. I förordet sägs att bron ”börjar närma sig sin tekniska livslängd” och att ”bron behöver bytas ut inom några år”.

Men de framräknade kostnaderna för en ny bro är respektingivande. En svängbro skulle 2010 kosta 450 miljoner, en klaffbro sju miljoner mer och en lyftbro, som järnvägsbron i Trollhättan, 573 miljoner kronor.

– Förmodligen blir den nya bron en klaffbro eller svängbro, någon lyftbro tror jag inte att man bygger. Det är en ganska komplicerad konstruktion.

Det stämmer även med kommunens önskemål.

– En lyftbro skulle bli 28 meter hög, tio meter högre än Dalbobron, säger ­kommunens planerings­sekreterare Lars Rudström.

I sitt yttrande om för­studien skrev kommunen att den förordar en klaffbro söder om den nuvarande. Det också viktigt att det blir en gång- och cykelbana på den nya järnvägsbron.