Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Koloniområdet har funnits på platsen sedan 1982.

Kolonistugor riskerar att rivas

Ett område med kolonistugor vid Nabbensberg i Vänersborg kan komma att rivas. Men först efter sommaren kommer beskedet.

Ett koloniområde står på stranden mot Vänersborgs kanal vid Nabbensberg. När nya hus skulle byggas i området lyftes frågan om stugorna i området skulle få stå kvar. 2015 försäkrades då Lutz Rininsland (V) att ett arrende för stugorna skulle skrivas.

– Jag uppmärksammades 2015 på kolonistugorna, och frågade då planarkitekterna om det, säger Lutz Rininsland.

På frågan fick han svaret att det vore fruktansvärt om kolonistugorna skulle försvinna. I år fick dock ägarna av kolonilotterna beskedet att arrendet skulle avslutas, eftersom kolonilotterna ligger på ett strandskyddat område och då saknar bygglov. De måste därför flyttas eller rivas.

Men när frågan om kolonistugorna kom upp på fullmäktige var det enligt Lutz Rininsland tydligt att ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, Benny Augustsson, ville hitta en lösning.

– Det var tydligt att han såg problematiken och ville lösa det, säger Lutz Rininsland.

Benny Augustsson (S) menar att frågan om kolonistugorna inte kommer att diskuteras förrän efter sommaren.

– Jag kommer att börja titta på det efter semestern, säger han.

En konversation mellan förvaltningarna har dock redan startat om kolonistugorna, bland annat mellan samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden. Ett förslag som redan kommit upp är att flytta på stugorna.

Koloniområdet har funnits på stranden mot kanalen sedan 1982. Det nuvarande arrendeavtalet slutar gälla 2020.