Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Nya stadsdelen redo

Nästa år kan bygget av husen i den nya stadsdelen Holmängen komma i gång. När arbetet är klart står hundratals bostäder redo att flytta in i.

Planarkitekt Frida Skarp på Vänersborgs kommun kan nu konstatera att byggnadsnämnden har antagit detaljplanen för Holmängen. Den väntas vinna laga kraft i början av maj.

– Först ska vi bygga infrastrukturen, alltså gator och VA. Det beräknar vi kunna göra under vintern. I bästa fall kan bygget av husen komma i gång nästa år, säger hon.

Själva husen är det byggbolagen som står för. Planen tillåter maximalt ungefär 600 bostäder, hur många det till slut blir återstår att se. Fem bostadsbolag ingår i en samverkansgrupp med kommunen. De är: Peab, Skanska, Götenehus, HSB och kommunala Vänersborgsbostäder. Även ytterligare intressenter finns.

Läs också: Blir ny stadsdel på Holmängen

De fem bolagen har tillgång till en del var av marken att resa radhus och flerbostadshus på. De flesta byggnaderna blir mellan två och fem våningar höga men några kan resa sig ända upp till åtta våningar.

– Intresset är stort från exploatörerna att komma igång och det tycker vi är roligt. Vi vet inte exakt hur byggnaderna kommer att se ut men vi vet hur gatorna ska gå och var husen ska ligga, säger Frids Skarp.

Ritningarna behandlas i samband med att bygglovsansökningarna lämnas in till byggnadsnämnden.

Det var 2009 som beslutet togs om det nya bostadsområdet. Förra året var planförslaget ute på samråd och i början av 2016 avslutades granskningen. Nämnden har alltså nyligen antagit detaljplanen.

– Det ströks några hus från planen efter samrådet. Men efter granskningen har det inte gjorts några stora ändringar, några mindre förändringar i strandskyddet har det blivit. Och det blir ett stort promenadstråk kvar vid vattnet, säger Frida Skarp.

I området finns flera sällsynta eller rödlistade arter, bland annat fladdermöss och lavar.

– Det blir en påverkan på djur och natur men det har gjorts en utredning om hur de värdena ska tas tillvara. De flesta berghällar och skogsdungar ska vi bevara, säger Frida Skarp.

Föroreningar har hittats i marken.

– Vi gjorde en ytterligare utredning. Bedömningen är att där förskolan ska ligga måste marken saneras, i övrigt behövs inga åtgärder.

Området ligger också delvis i riskzonen för översvämningar. Problemet har hanterats i detaljplanen och under bygglovshanteringen kontrolleras att det åtgärder görs.

– Marken kommer att behöva höjas på vissa ställen. Men det beror i huvudsak på att det ska bli rätt lutning på avloppsrören.

Det handlar om en höjning på mellan 20 centimeter till 2 meter.

Gårdsmiljöerna kring de gamla landerierna Källshagen och Fredrikslund ska bevaras enligt planen. Dessutom ska det nya natthärbärget ligga en liten bit väster som begravningsplatsen för smådjur, där det tillfälliga boendet finns idag.