Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Politikerna är tvungna att till slut sätta ner foten

Politiskt finns det likheter mellan Wargön Innovation och Nuntorp. Grundfrågan är hur generös en kommun ska vara när det handlar om att hjälpa utomstående aktörer att driva olika former av verksamhet. Ska allmänna medel användas till att skapa förutsättningar för någon att ha en friskola utanför Brålanda och att bedriva testverksamhet kring återvinning av textil i Vargön?

I praktiken blev svaret nej i första fallet och ja i det andra. Men självklart var det inte. I fallet Nuntorp ville en majoritet köpa fastigheten men oppositionen lyckades med en återremiss stoppa affären.

I går konstaterade Gunnar Lidell (M) att hans parti fått kritik för det tilltaget. Och samtidigt som han påpekade att metoden håller sig inom demokratins regler valde man att inte använda sig av återremissvapnet den här gången.

 

Men efter debatten i gårdagens fullmäktige var känslan återigen att det fanns frågor som var obesvarade, precis på samma sätt som det var saker som inte var klarlagda kring den Nuntorpsaffären. Gunnar Lidells spörsmål kring om man har letat efter någon annan som kan bygga och om stödet är lagligt är förstås relevanta. Samtidigt måste politikerna komma till beslut och sätta ner foten om det ska bli någon verkstad och inte bara snack.

Allt är en fråga om bedömningar. I Wargön Innovations fall är det tillräckligt många politiker som tror att ett bygge i kommunal regi ska vara till nytta för kommuninvånarna. I Nuntorps fall var situationen den omvända. Nu är det bara för alla inblandade, även skattebetalarna som i slutänden står för notan, att hoppas att beslutet är det rätta.

Stefan Kärvling (V) likande ärendet vid ett lotteri med både vinstlotter och nitlotter i. Han gjorde bedömningen att chansen för en vinstlott var tillräckligt stor och röstade för ett bygge. Och så måste det nog vara ibland. Varken politiker eller någon annan kan se in i framtiden.

Hur politiker ställer sig i olika frågor handlar också om ideologier. Även om sådana inte har lika stor betydelse på kommunal nivå som på riksnivå går de inte att räkna bort. Det är ingen slump att M och L är på nej-sidan i båda fallen. Likaså är det inte tillfälligheter som gör att S är på ja-sidan båda gångerna.

Att några partier byter sida utifrån fakta i varje enskilt fall är heller inget att förvånas över. Som sagt: På lokal nivå är pragmatiska överväganden vanliga.

 

Trots de olika åsikterna verkade alla politiker vara överens om att det vore bra med en testanläggning och att det kan skapa nya jobb i Vargön och Vänersborg. Knäckfrågan var om det är kommunen som ska stå för investeringen.

Men Lutz Rininsland (V) tog även upp en annan aspekt, han jämförde Holmenområdet, som i dag i praktiken är en ödetomt, med ett stort sår i Vargön, ett sår som måste läkas.

Trots fullmäktiges beslut har vi kanske inte har hört slutorden om beslutets laglighet än. Det sista som hördes från talarstolen i går var Gunnar Lidell som sa: "Det ser jag fram emot att testa."