Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Svårt att rekrytera till pressat BUP

BUP dras med problem att rekrytera psykologer och läkare till sin verksamhet. – Vi har stora utmaningar framför oss. Lönekonkurrensen ställer till det, primärvården och skolhälsovården erbjuder bättre löner, säger Lars Ahngnell, verksamhetschef på BUP.

Det leder också till underbemanning, att många anställda har en stor arbetsbelastning och i slutänden också att folk helt enkelt säger upp sig. Under 2016 slutade 24 stycken personer i Fyrbodal på egen begäran. Och det gäller inte bara psykologer utan även på läkarsidan, där man har en ansträngd situation sedan en tid tillbaka.

– Sedan 2010 har arbetsbördan ökat med 25 procent fler ärenden, vilket innebär en extra arbetsdag. Och det på i stort sett samma antal personer som innan, som ska göra ännu mer. Det är klart att det är påfrestande och personalomsättningen är stor, men jag skulle inte prata om någon krissituation.

Inom BUP har man nu insett att man behöver göra en satsning på psykologsidan för att bli mer attraktiva och utvecklande.

– Vi måste vara aktiva på flera plan. Primärt är att se över löner för att möta andra konkurrerande verksamheter och att bygga upp kompetensutvecklande och intressanta saker att jobba med. Att vi skapar riktlinjer där arbetsuppgifterna är tydliga och meningsfulla, säger Lars Ahngnell.

Sedan 2010 har arbetsbördan ökat med 25 procent fler ärenden, vilket innebär en extra arbetsdag.

När det gäller den ökade påfrestningen för asylsökande och ensamkommande barn och ungdomar, som har en allt tuffare situation som leder till psykiska problem, och allt fler fall för BUP att ta hand om, så ser han dock ännu inget som påverkar verksamheten i så stor grad.

– Just nu ser vi med bekymmer hur ett ökat antal som kommer till slutenvården, alltså de riktigt allvarliga fallen där man försöker tar sitt liv eller funderar på det. Men det är först en bit in på 2017 och kanske 2018 som vi förväntar den stora ökningen med ungdomar att ta hand om som blivit uppskrivna i ålder och riskerar att utvisas.

På kort sikt är läget bekymmersamt, men på längre sikt är jag hoppfull

Men Ahngnell säger att man ändå är väl förberedda på detta, då man tillsatt en egen asylgrupp och ett traumateam, utbildat sin personal och utökat kompetensen.

– Vi ska också ha en klinikdag i maj på tema asylsituationen.

Positivt för verksamheten är att man inte alls dras med samma problem som NÄL inför kommande sommarperiod, utan där har man lyckats rekrytera upp bra. Vad som också är positivt är att man har fler läkare på väg in med speciallistkunskaper och som är villiga att bygga upp en ny ungdomspsykatrivård.

– På kort sikt är läget bekymmersamt, men på längre sikt är jag hoppfull, säger Lars Ahngnell.