Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Såhär skulle det kunna se ut om konferensanläggningen blir verklighet, enligt en modell som Ursands camping har haft utställd.

Ursand snart redo att utvidgas

Fler stugor och en vattennära konferensanläggning med brygga för turistbåtar. Det är något av det som kan bli verklighet på Ursand enligt den nyligen antagna detaljplanen.

Den 21 juni antog byggnadsnämnden den detaljplan för Ursands camping som har arbetats fram sedan planprogrammet godkändes för drygt två år sedan. Länsstyrelsen kan upphäva beslutet, men det mesta tyder på att detaljplanen vinner laga kraft om tre veckor.

I planen finns utrymme för campingen att utökas åt både väster och öster, samtidigt som man vill tillgodose allmänhetens tillträde till området.

– Det viktiga är att tydligt bestämma hur campingen ska se ut och hur området får användas. Detaljplanen visar zoner där det framgår vilken typ av camping som är tillåten just där, säger planarkitekt Isa Pettersson.

Det påpekas också att campingverksamheten har förändrats de senaste åren, där kraven på service har blivit högre. För att öka anläggningens attraktionskraft föreslås därför en bland annat en aktivitetspark och en konferensanläggning vid viken söder om restaurangen.

– Det är viktigt att besökarna får möjligheter till annat än att bo. Minigolf och poolområdet skapar fler aktiviteter för gästerna, och konferensanläggningen lockar andra besökare, säger Isa Pettersson.

Konferensanläggningen ska även kunna användas vintertid, och i anslutning till den finns önskemål om att anlägga bryggor där turistbåtar kan lägga till. I dagsläget finns dock inget färdigt förslag.

Tanken är att strandskyddet ska ligga kvar på området där anläggningen ska uppföras, så att en dispens utfärdas först när man vet hur det kommer utformas i samband med bygglov. Nyckeln är att konferensanläggningen ska tillåta passage för allmänheten, enligt Isa Pettersson.

– Det gäller bara att de kommer in med ett bra förslag för att få strandskyddsdispens. Det ska vara en utvidgning av den befintliga verksamheten, bryggan ska vara tillgänglig för allmänheten och man ska kunna passera på Dalbostigen, säger hon.