Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sveriges EU-minister Ann Linde (S) vid ministerrådet i Luxemburg. Här med Österrikes respektive Frankrikes EU-ministrar Gernot Blümel och Nathalie Loiseau.

EU grillar Polen om domstolsreform

Med hjälp av ”EU:s atombomb” går den historiska processen vidare med att straffa Polen för eventuella brott mot unionens rättsstatsprinciper. Men vägen dit är lång.

EU-kommissionen har länge varit missnöjd med den polska regeringens förändringar av domstolsväsendet. Vid ett ministermöte på tisdagen ska kommissionen presentera sin bedömning. Både Polen och kommissionen ges tillfälle att redogöra för sin syn på utvecklingen av rättsstatens principer i Polen.

- Jag tror att det kommer att bli väldigt tufft i eftermiddag. Det blir tuffa frågor, säger EU-minister Ann Linde (S) på väg in i till ministerrådet, enligt NTB.

Förlorar sin rösträtt

Den 20 december i fjol aktiverade kommissionen artikel 7 i Lissabonfördraget, något som aldrig tidigare skett i EU:s historia. Artikeln kallas för atombomben eftersom den ska avskräcka medlemsländer från att frångå EU:s grundläggande värderingar. Om det senare konstateras att Polen har brutit mot artikel 2, som bland annat handlar om respekt för de demokratiska värdena och för rättsstaten, kan det innebära att Polen förlorar sin rösträtt i EU.

Men dit är det ännu lång väg att gå. Ett sådant beslut kräver också enhällighet. Sedan tidigare har Ungern uttalat sitt stöd för Polen och hotar med att använda sitt veto, och flera länder förespråkar i nuläget en lösning som går ut på dialog med Polen i stället för bestraffning.

Vid tisdagens möte kommer medlemsstaterna att kunna ställa frågor till den polska regeringen. Enligt EU-minister Ann Linde står Sveriges ståndpunkt fast: Rättsstatens principer måste gälla i hela EU. Ann Linde kommer att ställa frågan om hur den polska regeringen tänker komma till rätta med det "systematiska hot mot rättsstatens principer som kommissionen har identifierat", uppger EU- och handelsministern i ett pressmeddelande.

Väcker oro

Kritiken mot Polen gäller framför allt minskade befogenheter och ändrade tillsättningsregler för landets domare. Kommissionen anser bland annat att de nya lagarna ger den polska regeringen för stor makt över att utse och avtacka domare. Kritiken är en del i en lång rad tvister mellan EU-kommissionen och Polens regering, vars relationer kraftigt försämrats sedan det djupt konservativa Lag och rättvisa (PIS) vann det polska parlamentsvalet hösten 2015.

Utvecklingen i landet under de senaste åren har väckt oro i omvärlden för att demokratin håller på att urholkas.