90 miljoner fattas i skola och omsorg

De två tunga nämnderna i Vänersborgs kommun behöver mer pengar. Om inte närmare 90 miljoner skjuts till nästa år hotar nedskärningar i personalstyrkorna. – Nu är det upp till politikerna, säger Anne-Len Kriewitz, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

ANNONS
|

Socialnämndens verksamheter riskerar att inte få pengarna att räcka nästa år.
Socialnämndens verksamheter riskerar att inte få pengarna att räcka nästa år. Bild: Gorm Kallestad/ TT

På torsdagen tar socialnämnden upp förslaget till budget 2019, på måndag nästa vecka är det barn- och utbildningsnämndens (bun) tur. Politikerna ska då ta ställning till sin respektive förvaltnings syn på saken. I båda fallen anser tjänstemännen att det behövs mer pengar för att få verksamheterna att gå runt nästa år.

Enligt socialförvaltningen behövs det 52,5 miljoner kronor mer än vad som föreslagits. Barn- och utbildningsförvaltningen menar att det fattas 35,9 miljoner.

Mer pengar behövs

Om inte pengarna skjuts till hotar uppsägning av personal. För socialnämnden motsvarar hela underskottet 105 medarbetare. För bun rör det sig om runt 70 tjänster.

ANNONS

– Vi har haft stora volymökningar och får vi då ungefär samma budget som året innan räcker inte pengarna, säger Anne-Len Kriewitz.

Eleverna blir fler och kostnaderna växer snabbare än budgeten.
Eleverna blir fler och kostnaderna växer snabbare än budgeten. Bild: Hossein Salmanzadeh / TT

Förskolan och grundskolan kommer att ta emot fler barn nästa år. För att klara det krävs enligt förvaltningen nästan 15 nya miljoner. Till det kommer ökade kostnader för tillfälliga lokaler, fastighetsinvesteringar, utvecklingen av skolköken och pengar till den sociala inkluderingspotten.

Finns det några andra sätt att spara än att minska på personalen?

– Nej, det finns inga andra alternativ, det är personalen som är vår stora kostnad. Vi har inga hus vi kan sälja, vi har inga bilar.

Nu har förvaltningen presenterat läget och besluten tas först av bun och till slut av fullmäktige.

– Nu är det upp till politikerna, säger Anne-Len Kriewitz.

"Otänktbart"

Buns ordförande Mats Andersson (C) vill inte föregå budgetförhandlingarna men säger:

– För mig är det otänkbart med nedskärningar på verksamhetspersonalen när vi blir fler barn i verksamheterna.

Även i socialnämndens fall beror det ökande behovet av pengar på att allt fler människor behöver nämndens omsorg. Här handlar det om saker som äldreomsorg, stöd för funktionshindrade och familj- och individomsorg. "Socialförvaltningen bedömer sig vara underfinansierad i förhållande till kommuninvånarnas behov och den kvalitetsnivå som byggts upp utifrån lagstiftning och politisk viljeinriktning" skriver förvaltningen till politikerna.

ANNONS

Det största enskilda underskottet finns i placeringen av barn och unga, där kan det komma att fattas 25 miljoner nästa år om inte pengar skjuts till.

Socialchef Karin Hallberg och ordföranden i socialnämnden, Dan Nyberg (S), vill vänta med att kommentera budgeten till efter nämndens sammanträde.

ANNONS