Nationalisten Ludvig Delin i Vänersborg.
Nationalisten Ludvig Delin i Vänersborg.

Anser att nationalister har svartmålats

Ludvig Delin kandiderar för Svenskarnas Parti i kommunvalet i Vänersborg, för Svenskarnas parti. Han står även på andra plats för partiet i regionvalet, och 14 plats i riksdagsvalet.

ANNONS
|

Om du blir invald i Vänersborgs kommunfullmäktige, hur kommer det att märkas?

– Det kommer att märkas genom att det första jag kommer att göra är att lägga en motion om att riva upp avtalet med migrationsverket. Jag kommer att arbeta för ett mer hållbart samhälle för svenskar, och mot fiffel. Minskade politikerarvoden och tjänstemannalöner. Politik ska drivas på ideologisk grund.

Det är knappast troligt att något av de andra partierna vill samarbeta med dig, hur ser du på det?

– Känner de att de inte vill då får det bli så. Bryr sig inte andra partier om förändringar som är till gagn till svenskar märker vänersborgarna det.

ANNONS

Vill du samarbeta med något av dem?

– Ja, vi kommer självklart ge medhåll till förslag som är till gagn för vänersborgarna.

Vem är Ludvig Delin?

– En kille på 24 år. Har som mål att bli statsvetare. Jobbar på en rivningsfirma, har sambo och lägenhet. Lever ett vanligt Svensson-liv.

– Jag blev nationalist när jag var 15, 16 år.

Ni vill inte kalla er själva för nazister eller fascister, men såväl forskare som Säpo och den breda allmänheten betraktar er som det. Flera framträdande personer i ert parti har bakgrund i nynazistiska partier, exempelvis er förre partiledare Daniel Höglund som tidigare var ledare för Nationalsocialistisk front.

– Svenskarnas parti är ett nytt parti, bara fem år gammalt. Vad personer gjorde för flera år sedan har ingen betydelse. Vi titulerar oss verkligen inte som fascister eller nationalsocialister.

Vad fick dig att fastna för den här ideologin?

– Jag är uppväxt en bit utanför stan. När jag kom in i stan såg jag en märkbar skillnad i samhället och på skolor. Det var invandrargäng i skolor, hur folk betedde sig mot varandra. Då som nu kan man se hur man fungerar kollektivt i grupp. Organisatoriskt och strukturmässigt är det mycket effektivare att det bygger på en gemensam grund.

ANNONS

Enligt er ska tryckfriheten främst omfattas av svenskar, vad betyder det?

– Inom de fåtal mediebolagen, om vi exempelvis tar familjen Bonnier så är de att betrakta som judar. De förespråkar inte svenska intressen.

Vilka intressen förespråkar de då?

– Inte svenskars i alla fall. Se hur invandring propageras till exempel.

Vad är svenskarnas intresse?

– Det är svårt att utpeka i enskilda fall. Massmedia promotar att leva på ett visst sätt, som är att bete sig på ett sätt som inte är normalt. Till exempel när de skriver om olika dieter, det ligger bara vinstintresse bakom.

Bör media kontrolleras av staten?

– Nej, absolut inte. Däremot ska det finnas vissa restriktioner. De ska till exempel inte få kränka människor.

Vad menar du med att kränka människor, eftersom det är många från ditt parti som har dömts för hets mot folkgrupp?

– Om vi bortser från hets mot folkgrupp så menar jag att man inte ska hänga ut människor med namn och bild. Sen ska man självklart inte hetsa mot andra, men att folk döms för hets mot folkgrupp beror på rådande lagstiftning som går stick i stäv med yttrandefriheten.

Efter EU-valet skrev du på twitter "De har kallat oss drömmare sedan -45. Nu finns vi överallt." Vilka är vi?

ANNONS

– Vi är nationalister i hela Europa.

Vad var det som hände 1945?

– Då tog kriget slut och nationalister blev svartmålade i hela världen.

Så Hitler och Mussolini var också nationalister?

– Till viss del ja, med sin egen variant. Men om du frågar Marie Dahlin (S) i Vänersborg om hon är socialist säger hon ja, precis som Stalin kallade sig socialist.

I EU-valet gick flera fascistiska och högerextrema partier framåt. Du säger att nu finns vi överallt och hänvisar till 1945. Vad menar du med det uttalandet?

– Hur nationalistiska idéer har svartmålats. Det är ju något som vi har fått höra sedan 45, att vi bara drömmer.

Är det utan förskyllan då att ni svartmålas?

– Jag tycker det, men visst med vissa historiska bakgrunder kan man förstå det. Det må vara hänt, men extrema situationer kräver extrema lösningar.

Svenskarnas parti pratar om judeägda medier, vill skicka tillbaka alla invandrare, är emot demokratin. Du hänvisar till andra världskrigets slut. Under andra världskriget förekom också extrema lösningar.

– Nu pratar jag inte om extrema lösningar som Hitler. Det kanske ses som lite extremt, men situationen är ohållbar. Det kommer in väldigt mycket personer som tar väldigt mycket utrymme. Så mycket resurser tas från svenskar. Grupper dräneras för att multikulturen ska gå runt.

ANNONS

Anser du att alla människor är lika mycket värda?

– Det beror på vilket värderingssystem man menar. Värderar man i pengar eller hur värderar man en människa? Sen ska man inte nedvärdera en människa, en människa är ändå en människa.

Hur värderar du människor?

– Personligt, genom att träffa dem.

Vad är det för fel på demokrati?

– Grundproblemet är egentligen majoritetsprincipen. Att alla ska rätta sig efter majoritetens beslut, men har majoriteten alltid rätt?

– Sen är det valkampanjer och media, det är så mycket floskler.

Svenskarnas parti skriver på sin hemsida om dagens demokratiska system att: Systemet bygger på en funktion där olika grupper ställs mot varandra, och baserat på antalet som stöder respektive grupp kan dessa avancera den egna gruppens intressen på bekostnad av de andras. Det finns inga som helst krav på att styret skall se till helheten och ta hela folkets välmående i beaktande i de beslut som tas." Hur menar ni att ett system skulle se ut, som tar hela folkets välmående i beaktande?

– Framförallt skrota hela partiväldet. Det finns inget parti som ser till helheten. Det finns till exempel partier som företräder arbetare, men alla är inte arbetare. Det ställer grupper mot varandra.

ANNONS

Förespråkar ni ett enpartisystem?

– Inte ett parti, egentligen inte något parti. För att människan ska påverka sin vardag kan man idag lämna medborgarförslag som politikerna sedan diskuterar och kanske beslutar om. Är det inte bättre att låta medborgarna själva vara med och diskutera?

Att inte rätta sig efter majoritetens beslut och lyssna till alla, hur ska det bli praktiskt görbart menar du?

– Det är komplicerat. Ett hierarkiskt system med experter i olika områden. I stället för facken ska företrädare för branschen komma fram till vad som är bäst.

Och vem ska sitta i toppen på det här hierarkiska systemet?

– Regeringen.

Vem utser regeringen när man inte har partier?

– Det kommer att tas upp i andra val.

Vad säger du om att många företrädare för Svenskarnas Parti är dömda för brott, även grova våldsbrott?

– Nu uttalar jag mig inte om medlemmars brott. Men om någon är dömd för brott måste man granska vad det är. Våld i självförsvar är okej och hets mot folkgrupp är en väldigt konstig lag som inskränker yttrandefriheten.

Ofta när ni demonstrerar så blir det oroligheter och bråk, även om ni inte är de enda som tar till våld.

– Vi tar till våld i självförsvarssituationer eller för att återta något som stulits. Anser vi att vi har lagen eller den moraliska rätten att ingripa gör vi det för att hålla ordning.

ANNONS

Vad får er att tro att ni vet vad som är bäst för svenskarna och att ni vet vad svenskarna vill ha, när bara 681 personer håller med er? (Att döma av rösterna i förra riksdagsvalet. Det motsvarar 0.01 procent av de röstberättigade.)

– Precis som alla andra partier företräder vi intressegrupper, och vi får dömas av framtiden. Rom byggdes inte på en dag.

ANNONS