Åtgärdade ej avlopp – döms till vite

En fastighetsägare i Vänersborgs kommun åtgärdade ej avloppsanläggningen. Nu döms hen till att betala ett vite på 25 000 kronor i Mark- och miljödomstolen.

ANNONS
|

2011 genomförde kommunen en avloppsinventering på fastigheten och konstaterade att avloppsavläggningen var bristfällig. Fastigheten ligger vid naturområde som har så kallad "måttlig ekologisk status" från Länsstyrelsen – vilket kan påverkas negativt av den dåliga avloppsanläggningen. Enskilda avlopp bedöms av Länsstyrelsen ha betydande påverkan på området. Kommunen kommunicerade då att avloppet behövde åtgärdas, men någon åtgärd redovisades aldrig.

Kommunen ansökte om att fastighetsägaren ska åläggas med ett vite. Fastighetsägaren har sedan dess inkommit med en ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning och uppger, enligt domen, att hen i våras kontaktade en entreprenör som skulle ta hand om avloppet. Denne backade ur i somras på grund av tidsbrist, men fastighetsägaren har nu en ny entreprenör som ska hjälpa hen.

ANNONS

Mark- och miljödomstolen dömer trots det fastighetsägaren att betala 25 000 kronor i vite.

ANNONS