Åtgärdade ej avlopp på 15 år – döms till vite

Två personer bosatta i Vänersborgs kommun döms att betala ett vite på 50 000 kronor i Mark- och miljödomstolen. Anledningen är att de inte åtgärdat avloppsanläggningen på en fastighet – på 15 år.

ANNONS
|

Redan 2004 togs första beslutet om att de två personerna skulle åtgärda brister i avloppsanläggningen på fastigheten i Vänersborgs kommun. Det gäller ett förbud mot utsläpp av spillvatten i avloppsanläggningen. De fick tre år på sig. Men inget hände och 2008 beslutade nämnden om ett nytt föreläggande gällande avloppet. Därefter har det varit flera turer fram och tillbaka, men 2016 kommunicerade förvaltningen att enligt dess uppgifter så var avloppsanläggningen inte åtgärdad enligt kraven i tidigare beslut.

25 000 kronor vardera

2017 hade det inte inkommit några uppgifter eller synpunkter till förvaltningen från fastighetsägarna, varför man återigen beslutade om ett vite. "Det utsatta datumet är passerat och avloppsanläggningen är ej åtgärdad. Någon ansökan om inrättande av avloppsanläggningen har ej inkommit", skriver Mark- och miljödomstolen.

ANNONS

Nu döms alltså de två fastighetsägarna till att betala 25 000 kronor vardera. Domstolen skriver i domen att det finns soptömning- och slamtömningsabonnemang till fastigheten, vilket tyder på att fastigheten nyttjas och att således även avloppssystemet nyttjas.

ANNONS