Behörigheten till gymnasiet sjunker

De elever som går ut årskurs 9 och inte har tillräckliga betyg för gymnasieskolan blir allt fler. Den nya statistiken från Skolverket visar också att skillnaderna mellan olika elevgrupper är stora.