Brättegården förändrade 16-åriga Thuwas liv

Behandlingspedagog Hannah Sahl har räddat ungdomar från allvarliga självmordsförsök. Läraren Martin Bergvall kämpar för att de ska gå klart skolan.
Medan det som syns i media är larm, droger och övergrepp, så pågår ett arbete i det tysta på Sis-hemmet Brättegården. Ett arbete som ska ge barnen en ljusare tillvaro och hopp om en framtid.
16-åriga Thuwa Östling är en av dem.