Annie Granzell, Lovisa Meijer och Niklas Johansson är några av de reportrar som under ledning av nyhetschef Johannes Nilsson (till höger) kommer att ge läsarna ännu fler nyheter från Vänersborg.
Annie Granzell, Lovisa Meijer och Niklas Johansson är några av de reportrar som under ledning av nyhetschef Johannes Nilsson (till höger) kommer att ge läsarna ännu fler nyheter från Vänersborg. Bild: Christian Flodin

Cecilia Frisk: Utökad bevakning och fler nyheter från Vänersborg

För att kunna satsa ytterligare på lokala nyheter från våra fyra bevakningskommuner flyttar vi nu in innehållet från gratistidningen Vänersborgaren till TTELA och gör samtidigt en satsning på fler nyheter från och om Vänersborg.

ANNONS
LocationVänersborg||
Cecilia Frisk, publisher och ansvarig utgivare på TTELA.
Cecilia Frisk, publisher och ansvarig utgivare på TTELA.

Vi vill dessutom ge fler Vänersborgare möjligheten att prova på att läsa TTELA och kommer varje månad göra en storutdelning i Vänersborg. Första gången blir 23 september då merparten av kommuninvånarna får TTELA hem. Just den dagen kommer också TTELA:s e-tidning, som är den digitala versionen av papperstidningen, vara öppen för alla att läsa.

I takt med att digitaliseringen har påverkat lönsamheten för mediehus världen över har det under en längre tid blivit allt svårare att få ihop affären för papperstidningar. För en tryckt gratistidning är annonsintäkterna den enda intäktskällan, som måste täcka ökande papperspriser, tryck och distribution, liksom alla kostnader för att ta fram tidningens innehåll. Till följd av att kostnaderna för tryck och framförallt distribution har ökat rejält de senaste åren har de flesta gratistidningar tyvärr fått ekonomiska problem.

ANNONS

Pressad ekonomi för gratistidningar

Det har blivit allt tuffare med lönsamheten för papperstidningar i allmänhet och gratistidningar i synnerhet då de saknar en prenumerationsintäkt. Och coronapandemin, med ytterligare minskade annonsintäkter, har tyvärr ytterligare pressat ekonomin för gratistidningar.

Som en del av höstens satsning i Vänersborg har vår försäljningschef Johan Hummerhielm och jag träffat företrädare för kommun och näringsliv för att berätta om vår förstärkta Vänersborgsinriktning – både gällande journalistiskt innehåll och för företagskunder. Och vi har efterlyst tips på personer och händelser som är intressanta att lyfta fram i TTELA:s olika kanaler.

Glädjande vid dessa samtal är att flera uttrycker förståelse för vikten av vårt demokratiska uppdrag med vår lokala bevakning, liksom vikten av att både granska samt berätta om glädjande öden, händelser och positiva människor.

Spännande, lokala personer

Redaktionen, med nyhetschef Johannes Nilsson i spetsen, jobbar nu vidare för att ta fram ännu mer lokalt Vänersborgsinnehåll, som engagerar och berör fler. Vår satsning på lokal kvalitetsjournalistik omfattar så klart även fortsättningsvis också Trollhättan, Lilla Edet och Mellerud och vi har de senaste åren utvidgat redaktionen på TTELA med flera journalister.

I min roll som ansvarig utgivare ser jag också att vi har en mycket viktig demokratisk uppgift att berätta om intressanta lokala händelser och granska såväl politiska som andra beslut som påverkar samhället här. Samtidigt vill vi glädja och inspirera genom att lyfta fram fler spännande, lokala personer.

ANNONS

Vi vill bidra till att göra skillnad här – lokalt!

Vad vill du läsa mer om i TTELA?

Vilka personer vill du att vi ska lyfta upp?

Tipsa oss på tipsa@ttela.se!

ANNONS