<strong>Mer pengar.</strong> Mycket talar för att skolorna blir de stora vinnarna i nästa års budget i Vänersborgs kommun. 
Mer pengar. Mycket talar för att skolorna blir de stora vinnarna i nästa års budget i Vänersborgs kommun. 

De styrande överens med Vänsterpartiet

Allt talar för att Vänersborgs budget för 2018 i praktiken redan är beslutad. Den styrande minoriteten och Vänsterpartiet är nämligen eniga. – Vi är överens, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S).

ANNONS
|

Inför kommunstyrelsens sammanträde tidigare i veckan fanns fyra förslag till budget 2018 (se faktarutor). När allt var klart fick ett förslag majoritet, och det var i stort sett en kopia av det Vänsterpartiet hade med sig till bordet.

– Nämnderna får det de önskar. Men håller de inte budgeten finns det inget mer att få, vi har tömt reserverna, säger Marie Dahlin.

Mellan de styrande, S, C och MP:s, ursprungsförslag och V:s förslag skiljde det ungefär 15 miljoner kronor. Inför sammanträdet förhandlade 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Bo Carlsson (C) med partiet.

– Egentligen ville vi inte dela ut så mycket pengar. Det här påverkar framtida investeringar, säger Marie Dahlin.

ANNONS

Resultatet på sista raden blir plus 23 miljoner, men för att nå dit används 15 miljoner som de styrande från början hade tänkt lägga kommunstyrelsens förfogandeanslag.

För att få majoritet i fullmäktige behöver S, C och MP stöd. Partigruppen valde att ställa sig bakom V-förslaget eftersom man också är överens om investeringsbudgeten.

M, L och KD:s förslag till driftsbudget skiljde sig inte särskilt mycket från V:s, men olikheterna när det gäller investeringarna är större.

Rent formellt drog V tillbaka sitt förslag och i stället la de styrande ett tilläggsyrkande. Det innebär att kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är V-förslaget plus S, C, MP:s yrkande om en miljon till kultur- och fritidsnämnden.

Marianne Ramm (V), ledamot i kommunstyrelsen, är nöjd med beslutet och konstaterar att flera av budgetförslagen liknar varandra.

– Jag tycker att det är positivt att vi har kommit överens och jag är glad över att så många drar åt samma håll. Vi satsade mycket på socialnämnden förra året nu är det är skolan som behöver mest pengar, säger hon.

I budgetbeslutet ingår även investeringsbudgeten. Och nästa års investeringar blir stora, närmare 500 miljoner kronor.

– Det är ett jättebehov som ligger framför oss, säger Marie Dahlin.

Nytt för i år är att nämnderna får en ram för sina investeringar och själva får prioritera hur pengarna ska användas.

ANNONS

Kommunfullmäktige fastslår budgeten på sitt sammanträde den 21 juni.

V-förslaget

Barn- och utbildningsn. 31,7

Socialnämnden 10,1

Kommunstyrelsen 10,7

Samhällsbyggn. 2

Överförmyndarnämnden 2,5

Byggnadsnämnden 0,4

Kultur- och fritidsn. 0

S, C, MP-förslaget

Barn- och utbildningsn. 20

Socialnämnden 8

Kommunstyrelsen 10,7

Samhällsbyggn. 2

Överförmyndarnämnden 1,4

Byggnadsnämnden 0

Kultur- och fritidsn. 1

M, L, KD-förslaget

Barn- och utbildningsn. 32

Socialnämnden 10,1

Kommunstyrelsen 6

Samhällsbyggn. 0

Överförmyndarnämnden 1,4

Byggnadsnämnden 0,4

Kultur- och fritidsn. 0

I förslaget ingår också 3 miljoner till ett treårigt projekt för ett tvålärarsystem.

SD-förslaget

Barn- och utbildningsn. 8,9

Socialnämnden 11,3

Kommunstyrelsen 8,1

Samhällsbyggn. 4,8

Överförmyndarn. 0

Byggnadsnämnden 0

Kultur- och fritidsn. - 2,3

Summorna i alla förlagen är i miljoner kronor och är tillägg till de budgetramar som sattes av kommunstyrelseni mars.

ANNONS