E-handelsbutik förbjuds att sälja parfymer

Ett paket med parfymer stoppades vid tullen eftersom det innehöll ett förbjudet ämne.
Paketet tillhörde en e-handelsbutik i Vänersborg som nu har förbjudits att fortsätta försäljningen.