Gratis kollektivtrafik för alla 70-plussare i Vänersborg

Vänersborgs kommun sänker åldern på seniorbiljetter. Från och med i sommar kan alla som har fyllt 70 år åka gratis i kollektivtrafiken dygnet om. Men det fanns de som ville sänka åldersgränsen ännu mer.