Gröna vägar ska gynna natur och människor

Flera naturområden fredas från exploatering, grönska kopplas samman och stränderna blir mer tillgängliga enligt förslaget.
– Men en översiktsplan är inte bindande. När det behövs bostäder blir det lätt ”vi tar bara det här grönområdet också”, säger Lave Thorell, sekreterare i Naturskyddsföreningen Vänersborg som nu jobbar för ett nytt, kommunalt naturreservat.

Redan kund? Logga in här