Grönt ljus från Vänersborg att slå ihop räddningstjänsterna

Vänersborgs kommunfullmäktige vill slå samman räddningstjänsterna och skapa ett helt nytt förbund.
En ny organisation kan ge kommunen en brandstation med en fulltalig räddningsstyrka.