Nordkroken är en av badplatserna där vattenproverna var otjänliga, enligt en mätning i måndags.
Nordkroken är en av badplatserna där vattenproverna var otjänliga, enligt en mätning i måndags. Bild: Andreas Olsson

Här avråder kommunen från bad – bakterier i vattnet

Vänersborgs kommun avråder från bad på flera badplatser i Vänersborg efter att vattnet visat sig vara förorenat.

ANNONS
|

I måndags gjordes provtagningar av vattnet vid flera badplatser i Vänersborg. När kommunen nu har fått svar på proverna visar de att vattnet var otjänligt och innehåller för höga halter av tarmbakterier.

– Proverna visar att vattnet var förorenat av bakterier som finns i avföring och spillning. I spillning kan det finnas olika sjukdomsframkallande mikroorganismer och eftersom proverna var otjänliga avråder vi från bad vid de här områdena, säger Kajsa Wegberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Vänersborgs kommun.

De påverkade områdena är Sikhall, Nordkroken, Skräcklan barnbadet och Jacobs udde.

Orsaken till föroreningarna bedöms vara den stora regnmängden som kom i helgen.

ANNONS

– Det var ett ordentligt skyfall och i samband med det sköljs marker av och bäckvatten rinner ut i sjön. Då är det inte ovanligt att bakteriehalterna ökar i vattnet.

Enligt Kajsa Wegberg har det nu tagits nya vattenprover för att se om det har ändrat sig sedan i måndags. När kommunen får provsvaren kommer de att ge besked om detta på sin hemsida och i sina kanaler på sociala medier. Troligtvis väntas det komma besked efter helgen.

LÄS MER:Hela juni månads regnmängd föll på en timme

ANNONS