Här byggs det för 100 år till av elproduktion

Dammbygget i Lilla Edet har gått in i en ny fas med rivningsarbeten och snart även sprängningsarbeten. Arbetet pågår för fullt på botten av Göta älv när TTELA gör ett besök.