Hus på 113 kvadratmeter från 1970 sålt i Vänersborg – priset: 2 000 000 kronor

Yufeng Zhu, 41, och Mikael Karl Göran Andersson, 53, är nya ägare till huset på adressen Lanterngatan 6 i Vänersborg.